Datum:

27.09.2017. 22:43

Autor:

totalcar.rs

Oznake:

, ,

Statistika:

0 komentara pregleda

Tržište tečnog naftnog gasa na globalnoj automobilskoj sceni beleži konstantan rast prvenstveno zbog ekonomskih benefita i sve izraženije svesti potrošača o potrebi zaštite životne sredine, odnosno strožih ekoloških zahteva, budući da se ova vrsta derivata sa ekološkog aspekta smatra izuzetno pogodnom za upotrebu. Reč je o gorivu koje gotovo potpuno sagoreva, uz smanjenju emisiju toksičnih komponenata izduvnih gasova, dimnosti i čvrstih čestica. Sve učestaliji zahtevi razvijenih evropskih zemalja da se ograniči upotreba motornih vozila koja koriste fosilna pogonska goriva, prvenstveno u gradskim sredinama, doprinose edukaciji stanovništva o značaju primene alternativnih energetskih potencijala, a među njima prvenstveno tečnog naftnog gasa kao raspoloživog i pogodnog goriva za pogon motora.

U Srbiji tržište tečnog naftog gasa prati evropske i svetske trendove. Dok se cena tečnog naftnog gasa na domaćem tržištu formira pod uticajem više spoljašnih i unutrašnjih faktora, kvalitet auto-gasa u Srbiji utvrđuje se na osnovu evropskog standarda SRPS EN 589, kojim se propisuju tehnički i drugi zahtevi koje mora da ispunjava tečni naftni gas za motorna vozila, kako za tržište tako i za isporuku. Predmetni standard odnosi se na tečni naftni gas koji se upotrebljava u vozilima sa motorima koji su projektovani da rade na ovu vrstu pogonskog goriva, a u Srbiji se primenjuje od 2012. godine. Strogo poštovanje važećih regulativa, kao i unapređenje ekoloških standarda prilikom proizvodnje tečnog naftnog gasa doprinosi boljem funkcionisanju, dužem veku trajanja motora i poboljšanju energetske efikasnosti kao ekološke dimenzije održivog razvoja. Značajnu ulogu u unapređenju kvaliteta derivata na domaćem tržištu ima i redovna kontrola svih parametara goriva, a u slučaju auto-gasa podrazumeva njegovu analizu i ocenu usklađenosti energetskih karakteristika auto-gasa sa standardom.

Energetski sektor u Srbiji suočen je sa izazovom dostizanja nivoa vodećih država koji se odnosi na unapređenje upotrebe alternativnih pogonskih goriva, kako sa aspekta tehnološke proizvodnje, tako i tržišne borbe sa konvencionalnim pogonskim derivatima. To iziskuje neprestanu modernizaciju tehnoloških procesa i unapređenje postojećeg kvaliteta alternativnih pogonskih energenata. Velike naftno-gasne kompanije svesne su činjenice da je ulaganje u poboljšanje tehnoloških procesa proizvodnje energenata od ključnog značaja za dostizanje regionalne liderske pozicije. Primera radi, dosadašnje mnogobrojne kontrole tečnog naftnog gasa koji je proizveden u domaćoj Rafineriji nafte Pančevo potvrdile su potpunu usklađenost kvaliteta ove vrste derivata sa zakonom definisanim standardom, ali se NIS i pored toga opredelio za nastavak procesa neprestanog unapređenja tehnoloških karakteristika u proizvodnji ove vrste derivata.

Veća kalorijska snaga

Kompanija NIS, u čijem je vlasništvu Rafinerija nafte Pančevo, nedavno je plasirala na tržište TNG unapređenog kvaliteta koji obezbeđuje poboljšane eksploatacione karakteristike motora, što je postignuto zahvaljujući optimizaciji gustine i sastava, kao i povećanju oktanskog broja auto-gasa.

Kako navode eksperti iz NIS, reč je o tečnom naftnom gasu sa većom kalorijskom snagom i poboljšanim karakteristikama sagorevanja, što doprinosi boljem radu motora uz unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga što se posebna pažnja poklanja razvoju tehnoloških i proizvodnih procesa, lidersku poziciju NIS-a na domaćem tržištu naftnih derivata potvrđuje i činjenica da kompanija raspolaže najvećom maloprodajnom mrežom u Srbiji, uključujući i mrežu instalacija za TNG auto-gas.

Izvor: Novosti

0 komentara

Comments are closed.

TotalCar.rs je deo Burek.com mreže. Copyright© 2010-2012 Sva prava zadržana.
"Da sam pitao ljude šta žele, rekli bi mi - brže konje!" - Henri Ford (1863 – 1947)